T7. Th9 25th, 2021

Tổ chức lễ khánh thành, khai trương.