T5. Th5 13th, 2021

Tổ chức lễ khánh thành, khai trương.