CN. Th1 23rd, 2022

Tổ chức lễ khánh thành, khai trương.