T7. Th1 16th, 2021

Tổ chức lễ khánh thành, khai trương.